Bli medlem!

När du blir ny medlem i Villaägarnas Riksförbund blir du samtidigt automatiskt medlem i Sjöbergs Villaförening om du är bosatt i Sjöberg. Sjöbergs Villaförening  anslöts till Villaägarna i januari 2012. ( Du kan såklart avstå om du av något skäl inte vill vara med i den lokala föreningen. Varför går det inte att bli medlem enbart i Sjöbergs Villaförening?)

Vi vill att du söker om medlemskap så att det framgår att du blivit värvad av Sjöbergs Villaförening. Det finns ett speciellt Plusgirokonto som då ska användas!

Betala in medlemsavgiften, 395 kr (tom dec. 2019) till Villaägarnas Riksförbund på PlusGirokonto 433 41 65-0 och uppge Förnamn, Efternamn, Gatuadress, Postnummer och Ort (nödvändiga uppgifter) samt E-postadress (frivillig). Lägg även till koden för Sjöbergs Villaförening: KOD 1342.
OBS! Använd det speciella PlusGironumret ovan. Då framgår det att detta är en värvning! Sjöbergs Villaförening får då en värvningspremie för varje ny medlem till Villaägarna. Om du däremot betalar via hemsidan http://www.villaagarna.se  blir det insatt på ett annat konto som inte ger värvningspremie!

Har du uppgett din e-postadress kommer du att få en bekräftelse dit, med dina medlemsuppgifter så snart pengarna har registrerats. Annars tar det ca tre veckor per post innan du kan använda dina förmåner.

Medlemsavgiften första året till Villaägarna är undantagen, men följande år kommer Sjöbergs Villaförening att få en del av din årsavgift från Villaägarnas Riksförbund. Hur mycket bestäms på Sjöbergs Villaförenings årsmöte. För närvarande (t o m 2019) är det 50 kr. Dessa 50 kr ingår i den ordinarie årsavgiften till Villaägarnas Riksförbund.  Hur stor föreningens avgift är framgår av protokollet från årsmötet och det ser du också när du får en avi om förnyelse av medlemskapet i Villaägarnas Riksförbund i slutet av året.

Medlemsavgiften andra och följande år är något reducerad (f.n. 375 kr).

Värvning

Om du värvar en sjöbergare enligt betalningsanvisningen ovan betalar Villaägarna en värvningspremie till föreningen. När en värvad medlem förnyar sitt medlemskap för ett andra år, tillfaller det även då en en premie till föreningen!

//Ändrad 2019-01-14